Het onderzoek

Achtergrond van het onderzoek
Verbetering van de voorlichting over veiligheid van kinderen vinden de deelnemende consultatie-bureaus heel belangrijk. Ouders hebben behoefte aan goede, op hun eigen situatie toegepaste, informatie en steun bij het streven naar een optimale gezondheid van hun kind. De zorg en voorlichting die u krijgt op het consultatiebureau willen we daarom zo goed mogelijk afstemmen op uw eigen behoefte. Met dit onderzoek willen we bekijken of deze persoonlijk toegepaste vorm van voorlichting (Advies-op-Maat) een toegevoegde waarde heeft bij het goed voorlichten van ouders over de veiligheid van kinderen in en om het huis. De kennis uit het onderzoek zal worden gebruikt om de jeugdgezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Uw consultatiebureau doet mee aan het BeSAFE onderzoek. Met dit onderzoek wordt bekeken of een persoonlijk toegepaste vorm van voorlichting (Advies-op-Maat) een toegevoegde waarde heeft bij het goed voorlichten van ouders over de veiligheid van kinderen in en om het huis. De kennis uit het onderzoek zal worden gebruikt om de jeugdgezondheidszorg in Nederland te verbeteren.

Opzet van het onderzoek
De deelnemende consultatiebureauteams zullen gezamenlijk 2400 ouders met een kind in de leeftijd van ongeveer 5 tot 8 maanden uitnodigen voor deelname aan de studie.

Aanmelden
U kunt zich niet meer aanmelden als nieuwe deelnemer aan dit onderzoek. Als u zich al eerder heeft aangemeld om deel te nemen, ontvangt u van ons automatisch een uitnodiging voor de vervolg-vragenlijst(en).

Verdeling in groepen

Na het aanmelden voor het onderzoek wordt op basis van toeval bepaald in welke van de twee onderzoeksgroepen u terecht komt.

  • Groep 1: Advies-op-Maat. Als u in deze groep wordt geplaatst dan krijgt u, als uw kind ongeveer 10 maanden oud is, per e-mail een uitnodiging om nog een extra vragenlijst op internet in te vullen. Op basis van deze vragenlijst wordt er een Advies-op-Maat voor u samengesteld. Dit advies kunt u uitprinten. Dit advies zal daarna met u worden besproken op het consultatiebureau als uw kind ongeveer 11 maanden oud is.

  • Groep 2: veiligheidsinformatiekaarten. Als u in deze groep wordt geplaatst krijgt u tijdens het bezoek aan het consultatiebureau als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, informatie over veiligheid van de verpleegkundige aan de hand van de veiligheidsinformatiekaarten van Consument en Veiligheid.


Vragenlijst na het 11 maanden consult
Alle ouders die toestemming hebben gegeven voor het onderzoek krijgen nog een laatste vragenlijst per e-mail ongeveer 6 maanden na het 11 maanden bezoek op het consultatiebureau. Uw kind is dan ongeveer 17 á 18 maanden oud. Op basis van deze vragenlijst kunnen wij bekijken welke manier van informatie geven het beste wordt gewaardeerd. U kunt afhankelijk van in welke groep u terecht komt gevraagd worden om 2 of 3 vragenlijsten in te vullen via internet in een tijdsbestek van ongeveer een jaar.

Iris cadeau cheque
Als u meedoet aan dit onderzoek krijgt u van ons een tegoedbon (iris cadeau cheque). Deze zal naar u worden opgestuurd als u aan het onderzoek heeft deelgenomen, dus t/m de laatste vragenlijst als uw kind ongeveer 17 maanden oud is.

Internet
Een belangrijk gedeelte van dit onderzoek gaat via internet. Hierdoor kunt u alleen deelnemen als u toegang heeft tot internet. Als u thuis geen internet heeft, maar wel bij vrienden/familie of op het werk, kunt u ook deelnemen aan het onderzoek.

Wanneer?
Voor alle ouders die deelnemen, geldt dat het grootste gedeelte van het onderzoek zal plaats vinden in 2009/2010/2011 (invullen van de vragenlijsten en indien van toepassing het krijgen van Advies-op-Maat via internet en het bezoek aan het consultatiebureau). In totaal duurt de studie voor u ongeveer een jaar (van de leeftijd van uw kind van ongeveer 6 á 7 maanden tot ongeveer 17 maanden).

Vrijwillige deelname
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt deelnemen, hoeft u daarvoor geen reden te geven. Als u besluit om niet mee te doen, zal dat geen enkele verandering brengen in de zorg aan uw kind op het consultatiebureau nu en in de toekomst. Ook indien u nu toestemming geeft, kunt u die te allen tijde zonder opgave van reden weer intrekken.

Vertrouwelijkheid van de gegevens
Met de gegevens van u en uw kind zal vertrouwelijk en zorgvuldig worden omgegaan. Alleen bevoegde personen zullen deze gegevens kunnen inzien. De persoonsgegevens die worden verzameld, zullen vervangen worden door een codenummer. Voor de rapportage van de resultaten wordt geen gebruik gemaakt van de directe persoonsgegevens, consultatiebureau. Maar van dit codenummer. Alleen de onderzoekers kunnen achterhalen welke gegevens bij welke persoon horen. De gegevens zullen worden bewaard door uw consultatiebureau en door de onderzoekers van het Erasmus MC. Voor dit onderzoek is een verklaring van geen bezwaar door de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC afgegeven.

Contact
Voor vragen of problemen met het inloggen op internet kunt u bellen of mailen met de onderzoeker van het Erasmus MC. Wanneer u vragen heeft die u wilt bespreken met een arts die niet zelf betrokken is bij het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met dr. A. van der Heide, arts bij het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC: 010-7043719. U kunt uw vragen ook stellen aan de medewerkers van het consultatiebureau.